NOBILITAS  CARPATHIAE

Magyar nemesi családok felvidéki

CIVIL SZERVEZETE

 

 

 

Történelmi Alkotmányunkat Helyreállító Szövetség (TAHSZ) harmadik országos értekezlete

Budapest, Magyarok Háza, 2011. április 16.

 

 A Történelmi Alkotmányunkat Helyreállító Szövetség (TAHSZ) 2010. április 16-án szombaton a budapesti Magyarok Házában megtartotta harmadik értekezletét. A rendezvény az alkotmánytervezet április 18-ra tervezett zárómegvitatása és megszavazása jegyében zajlott, ezért a résztvevők a történelmi alkotmány helyreállítása érdekében a HARC (hazánk alkotmányos rendje a cél) jelszó alatt tanácskoztak.

Az értekezleten részt vettek a szövetséget megalapító személyek, szervezetek és közösségek, többek között a Magyar Nemesi Rend Mozgalom, a Fejér Szövetség, a Magyar Rendszerváltók Országos Szövetsége (MARÉVOSZ), és már hagyományosan a magyar történelmi családok Nobilitas Carpathiae felvidéki civil szervezete, amelyet Dr. jur. Dr.-Ing. Práznovszky Miklós országos elnök képviselt. Részt vettek továbbá a már cstlakozott, illetve a csatlakozni kívánó szövetségesek is.

A Történelmi Alkotmányunkat Helyreállító Szövetséghez csatlakozott személyek megjelent képviselőit Rácz Sándor, a Magyarok Világszövetségének örökös tiszteletbeli elnöke köszöntötte. Beszésében kihangsúlyozta, hogy az alkotmányozás nem pártpolitikai kérdés, hanem nemzati ügy, amely érdekében az egész nemzetnek össze kell fognia. Ezt a munkát mindenki vegye komolyan, mert a magyarság megmaradására irányul.

Dr. Boór Ferenc a szervezők nevében tájékoztatta a megjelenteket, hogy a meghívott országgyűlési képviselők közül senki sem jelent meg a értekezleten. Vezetőink csak megjátszák, hogy a nemzet nevében cselekednek, pedig ők tulajdonképpen a külföldi érdekeket képviselik. Nekik már nincs sem országuk, se nemzetük, de még családjuk sem. Továbbiakban rámutatott arra, hogy a globalisták egyenként szólítják meg az embereket és ha csoportosan cselekednek, egyserüen nem veszik figyelembe követeléseiket. Ez volt a kommunizmus módszere is és ezt alkalmazzák világméretben ma is a befolyásos gazdasági és pénzügyi vezetőkörök.

A napirend további délelőtti szakaszában a szervezők felkérésére sorra felszólaltak Dr. Szőllősi József ügyvéd, Dr. Bene Gábor közjogász, Ludányi Horváth Attila közgazdász, akik egyöntetűen a történelmi alkotmányunk helyreállítása mellett emeltek hangot rámutatva az ellenkező magatartás következményeira a magyar nemzet számára.

A felsólalók sorát Dr. Práznovszky Miklós, a Nobilitas Carpathiae civil szervezet országos elnöke folytatta. Bevezetőül felhívta a figyelmet arra, hohy két nap múlva, azaz 2011. április 18-án a nemzet ismét tanúbizonyságot fog tenni érettségéből – a nemzet ismét érettségizni fog. A megválasztottak erkölcsből, becsületből, magyarságérzetből, hazaszeretetből és kötelességtudatból. A választók abból, milyen feladatokkal képesek az általuk megválasztottakat megbízni, mennyire képesek ezen feladatok telsesítését megkövetelni és amennyiben nem teljesítik, mennyit képesek eltűrni.

Az országgyűlesnek FIDESZ által beterjesztett alkotmánytervezet két pontban bírálta a felszólaló. Elsősorban rámutatott arra, hogy a tervezet előszavában ugyan ki van mondva, hogy nem ismeri el történelmi alkotmányunk idegen megszállások miatt bekövetkezett felfüggesztését és az 1949. évi kommunista alkotmány jogfolytonosságát, amely egy zsarnoki uralom alapja volt, ezért kinyilvánítja annak érvénytelenségét, ugyanakkor hazánk 1944. március tizenkilencedikén elveszített állami önrendelkezésének visszaálltát csak 1990. május másodikától, az első szabadon választott népképviselet megalakulásától számítja. Ez egyrészt ellentmondás, mert a jogfolytonosságot attól az időtől kell helyreállítani, amikor megszakadt, másrészt szentesíti az 1944 és 1990 közötti törvénytelen állapotot. Ez a mulasztás minőségi különbséget is jelent, mert az 1944-től számított jogfolytonosság királyságot jelent, az 1990-től számított pedig köztársaságot annak minden bel- és külföldi jogi következményeivel.

A másik bírálat az alkotmánytervezet Q-cikkének 3) bekezdését illete, amely kimondja, hogy az Alkotmány rendelkezéseit azok céljával, a benne foglalt Nemzeti Hitvallással és történeti alkotmányunk vívmányaival összhangban kell értelmezni. A baj csak ott van, hogy az alkotmánytervezet a történeti alkotmányból nem tartalmaz semmit, így nincs mit értelmezni. A köztársaságot vagy az egykamarás parlamentet viszont a történeti alkotmánnyunk vívmányaival értelmezni nem lehet.

A fenti hiányosságok tükrében Dr. Práznovszky Miklós ismételten utalt a Nobilitas Carpathiae civil szervezet által még 2010. december 17-én kidolgozott állásfoglalására az alkotmányos jogfolytonosság tárgyában és a nyilvános felhívásra beérkezett támogatásokra. Az értekezleten résztvevők számára felolvasta az állásfoglalás történelmi alkotmányunktartalmára vonatkozó legfőbb részeit, így a Szent Korona-tanra, a királyságra és az államfőre, a kétkamarés országgyűlésre és az ellenállási jogra vonatkozó részeket.

Felszólalásának befejező részében azt javasolta Dr. Práznovszky Miklós, hogy az értekezleten kidolgozandó felhívás feltétlenül követelje

a) az alkotmányos jogfolytonosság nem 1990. május 2-tol, hanem 1944. március 18-tól való helyreállítását és

b) a történelmi alkotmányunk egyes intézményeinek szabályozását nem csak az alaptörvény előszavában, hanem annak cikkelyes részében is.

A Történelmi Alkotmányunkat Helyreállító Szövetség (TAHSZ) az eddigi 10-pontos felhívást a következő 11-ik pontal bővítették:

A jelenlegi országgyűlés, amennyiben a fenti 10 pont figyelmen kívül hagyásával fogad el törvényt, avagy alaptörvényt, akkor elmulasztja az alkotmányos jogfolytonosság helyreállítását, a magyar nemzet szolgálatát. Ezzel a törvénytelenséget törvényessé hamisítja, így nem képviselője a magyar nemzetnek. Ezért Isten és ember előtt felelnie kell.

A Történelmi Alkotmányunkat Helyreállító Szövetség az alaptörvény 2011. április 18-i elfogadása után is folytatja tevékenységét a történelmi alkotmány jogfolytonosságának maradéktalan helyreállítása érdekében.

 

Szöveg és fényképek: PM

 

Vonatkozó linkek:

http://fejerszovetseg.blogspot.com/2011/04/kepek-tahsz-harmadik-orszagos.html (2011-04-25)

 

 

Rácz Sándor. A Magyarok Világszövetségének örökös tiszteletbeli elnöke köszönti a Történelmi Alkotmányunkat helyreállító Szövetséghez (TAHSZ) csatlakozó magánszemélyeket, szervezeteket és közösségeket.

 

 

Dr. Boór Ferenc a szervezők nevében tájékoztatja a megjelenteket az alkotmányozási folyamat időszerű állásáról és a TAHSZ eddig elért eredményeiről.

 

 

Dr. Szőllősi József volt az értekezlet délelőtti napirendjének első felszólalója.

 

 

Dr. Bene Gábor közjogász fejti ki véleményét az alkotmányozási folyamat tárgyában

 

 

Ludányi Horváth Attila közgazdász ...

 

 

... felszólalása közben

 

 

Dr. jur. Dr.-Ing. Práznovszky Miklós országos elnök, ...

 

 

... ismertette a Nobilitas Carpathiae civil szervezet alkotmányos jogfolytonossággal kapcsolatos álláspontját

 

 

Berhidai Parragh Imre, a Magyar Nemesi Rend Mozgalom társelnöke ...

 

 

... fejti ki véleményét

 

 

Fetzer János és Dr. Boór Ferenc, a TAHSZ szóvivői, a szerkesztőbizottság tanácskozásán

 

 

A szerkesztőbizottság tagjai, ...

 

 

... közöttük Dr. jur. Dr.-Ing. Práznovszky Miklós, a Nobilitas Carpathiae civil szervezet országos elnöke (középen díszmagyarban)