NOBILITAS CARPATHIAE

Magyar nemesi családok felvidéki

CIVIL SZERVEZETE

 

 

 

Ökumenikus templomi megemlékezés vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzóról

Budapest, 2013.02.16.

 

A Horthy Miklós Társaság 2013. február 16-án ökumenikus szentmise-istentisztelet keretén belül ismét megemlékező ünnepséget szervezett vitéz nagybányai Horthy Miklós, a Magyar Királyság kormányzója halálának 56. évfordulója alkalmából.

A budapesti Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia-templomba a szervezőkön kívül egybegyűltek a tengerészek, lovagrendek, társadalmi szervezetek, hagyományőrzők és természetesen számos magánszemély - a kormányzó úr tisztelője. Megjelentek többek között a Történelmi Vitézi Rend, a Szent László Lovagrend, a Történelmi Szent Lázár Katonai és Ispotályos Lovagrend, valamint a Magyar Nemzetőrük Országos Szövetsége tagjai és elöljárói.

Felvidékről a magyar nemesi családok Nobilitas Carpathiae civil szervezete képviseltette magát.

A zászlók és szervezetek, ill. lovagrendek bevonulása után Dr. Osztie Zoltán plébános úr, a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének elnöke először megszentelte az újonnan kapott székely zászlót, majd ünnepi szentmisét mutatott be a Római Katolikus Egyház liturgiája szerint. Szentbeszédében a kormányzó úr személyét és életének legfőbb mozzanatait méltatta. A plébános úr kihangsúlyozta: „Európa csak akkor lesz képes kijutni a jelenlegi, liberalizmus által okozott mélypontjából, ha jövőjét öntudatos, a keresztény értékrendend szerint működő nemzetállamokra alapozza, amelyeket kölcsönös megértés és egymás iránti tisztelet fog vezérelni. Ez vitéz nagybányai Horthy Miklós legfőbb hagyatéka.

A római katolikus szentmise után vitéz Kovács Sándor, a Horthy Miklós Társaság alelnöke foglalta össze Horthy Miklós személyének és a mai megemlékezés jelentőségét a mai nemzedék számára. Ünnepi felszólalásában kitért özv. vitéz Horthy Istvánné gróf edelsheim Gyulai Ilonával egy korábban, Portugáliában folytatott beszélgetésére. Ebben a főméltóságű asszony a kormányzó úr végakaratát tolmácsolta, mely szerint egykor egy szabad Magyarországon szeretné meglelni végső nyughelyét. A kormányzó úr óhalya a Horthy Miklós Társaságnak köszönhetően 1993. szeptember 4-én valóra vált.

Jákob János dandártábornok, református tábori püspök Horthy Miklósra emlékezve összefoglalta a kormányzó úr korának legjelentősebb történelmi és politikai mérföldköveit. Szólt az első világháborúban betöltött szerepéről, a Tanácsköztársaságról, a trianoni tragédiáról, majd az ország kormányzása alatt történő újjáépítéséről, végezetül a második világháború viharos időszakáról és a portugáliai száműzetéséről. „A trianoni békediktátum után az egész ország egy karizmatikus személyre várt, amely ebben a nemzet számára nehéz időben az ország élére álna és kivezetné a mélypontból. Ezt a vezetőt vitéz nagybányai Horthy Miklós ellentengernagy személyében találta meg, aki mögé felsorakozott nem csak azámos kiemelkedő közszemély, hanem az egész nemzet“ – momdotta a szónok, majd a kormányzó személyére vonatkozóan a következőket mondta: „Vitéz nagybányai Horthy Miklós minden helyzetben és minden időben megőrizte türelmét, megfontoltságát és tárgyilagosságát. Soha nem volt bosszúvágyó, noha többen és sokszor ellene dolgoztak, még a legközelebbi munkatársai közül is néhányan. Érdemei után méltóan megérdemli a nemzet megmentője jelzést.

A Belvárosi Főplébánia-templomban megtartott megemlékezés a Magyar és a Szekely Himnusz közös eléneklésével ért véget.

 

Szöveg: dr. v. Práznovszky Miklós

Fényképek: dr. v. Práznovszky Miklós  és Krasznai-Nehrebeczky Mária (előzetes engedélyével)

 

 

Képgaléria

 

 

Bevonulás előtt a Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia-templomba;

a képen balról: vitéz gróf Erdődy Ferenc, lovag vitéz Tinár Ferenc nemzetőr dandártábornok

és dr. vitéz zarkafalvi és práznóczi Práznovszky Miklós, a Nobilitas Carpathiae országos elnöke

 

 

Zászlók bevonulása a Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia-templomba

 

 

Zászlók bevonulása a Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia-templomba;

képen (előtérben) lovag vitéz Timár Ferenc nemzetőr-dandásrtábornok a Nobilitas Carpathiae záslajával

 

 

A Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia-templom – a megemlékezés színhelye;

bal oldalt a résztvevő szervezetek zászlajai

 

 

A megemlékező ünnepségen résztvevő szervezetek zászlajai, zászlóvivői

 

 

A megemlékező ünnepségen résztvevő Szent László Lovagrend képviselői;

előtérben lovag vitéz Bozó Józef, a lovegrend tartományfőnöke, széktartója

 

 

A Nobilitas Carpathiae felvidéki nemesi szervezetet képviselték:

dr. vitéz zarkafalvi és práznóczi Práznovszky Miklós országos elnök

és vitéz gróf Erdődy Ferenc alapító tag

 

 

Dr. Osztie Zoltán plébános

 

 

Dr. Osztie Zoltán plébános megszenteli a azékely zászlót

 

 

Dr. Osztie Zoltán plébános szentbeszéde közben

 

 

A résztvevő szervezetek és lovagrendek zászlajai, zászlóvivői

és dr. Osztie Zoltán plébános

 

 

Dr. Osztie Zoltán plébános;

háttérben lovag vitéz Timár Ferenc nemzetőr-dandártábornok a Nobilitas Carpathiae zászlajával

 

 

Dr. Osztie Zoltán plébános;

háttérben lovag vitéz Timár Ferenc nemzetőr-dandártábornok a Nobilitas Carpathiae zászlajával

 

 

Dr. Osztie Zoltán plébános

 

 

Az eucharisztikus ima befejező része: őáltala, ővele és őbenne...

 

 

Vitéz Kocsis Sándor, a Horthy Miklós Társaság alelnöke ünnepi beszéde közben

 

 

Vitéz Kocsis Sándor, a Horthy Miklós Társaság alelnöke ünnepi beszéde közben;

háttérben a Nobilitas Carpathiae nemesi szervezet zászlaja

 

 

Vitéz Kocsis Sándor, a Horthy Miklós Társaság alelnöke ünnepi beszéde közben;

háttérben a Történelmi Vitézi Rend és a Nobilitas Carpathiae nemesi szervezet zászlajai

 

 

Jákob János dandártábornok, református tábori püspök megemlékező beszéde közben;

háttérben a Történelmi Vitézi Rend és a Nobilitas Carpathiae nemesi szervezet zászlajai

 

 

Jákob János dandártábornok, református tábori püspök megemlékező beszéde közben;

háttérben a Nobilitas Carpathiae nemesi szervezet zászlaja

 

 

Jákob János dandártábornok, református tábori püspök megemlékező beszéde közben

 

 

A zászlók kivonulása a Belvárosi Nagyboldogasszon Főplébánia-templomból

 

 

Zászlók kivonulása a Belvárosi Nagyboldogasszon Főplébánia-templomból

 

 

Zászlók kivonulása a Belvárosi Nagyboldogasszon Főplébánia-templomból

 

 

Zászlók kivonulása a Belvárosi Nagyboldogasszon Főplébánia-templomból

 

 

Zászlók kivonulása a Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia-templomból;

képen (előtérben) lovag vitéz Timár Ferenc nemzetőr-dandásrtábornok a Nobilitas Carpathiae záslajával

 

 

A megemlékező ünnepség után a Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia-templom előtt;

a képen vitéz gróf Erdődy Ferenc és dr. vitéz zarkafalvi és práznóczi Práznovszky Miklós,

a Nobilitas Carpathiae nemesi szervezet országos elnöke