NOBILITAS CARPATHIAE

Magyar nemesi családok felvidéki

CIVIL SZERVEZETE

 

 

 

Beneš-dekrétumok és más rendeletek az európai jogrendszerben

Práznovszky Miklós, 2014. október 6.

 

A Nobilitas Carpathiae kiadásában 2014. szeptember 6-án, az Érsekújváron aznap megtartott IV. Közép-európai Emberi Jogi Konferencia alkalmából megjelent Práznovszky Miklós legújabb, a Beneš-dekrétumok és más rendeletek az európai jogrendszerben című könyve.

A szerző ügyvédi és törvényszéki tolmácskénti tevékenysége mellett jogtörténettel is foglalkozik. A most megjelent kötete 464 oldalon a Beneš-dekrétumokkal és a Szlovák Nemzeti Tanács rendeleteivel foglalkozik. A téma ma is, hetven évvel a jogfosztó jogszabályok kiadása után is rendkívül időszerű. Következményei – ha számos esetben már nem is közvetlenül – de a mai nemzedék tudatában rejtőznek és a társadalmat megosztják egyrészt azokra, akik jogosultságukat elismerik mint a háború által szétdarabolt Csehszlovákia helyreállításának elengedhetetlen eszköztét és az államiság egyik pillérének tartják, másrészt azokra, akik az emberi jogokkal és alapvető szabadságokkal ellentétben lévő megtorlás eszközének tekintik, amelyek következményei mindmáig tartanak.

A könyv tartalma kilenc fejezetre van osztva. Az előszó után a legfontosabb történelmi események időrendi felsorolása következik Csehszlovákia megalakulásától mai napjainkig, majd a második világháború után kiadott jogfosztó jogszabályok felsorolása következik.

A negyedik fejezet a legjelentősebb emberi jogokat és alapvető szabadságokat biztosító hazai és nemzetközi dokumentumokat és azok tartalmát sorolja fel, az ötödik fejezet Csehszlovákia, majd Szlovákia törvényhozó testületeit tartalmazza, azok létrejöttét és joghatóságát.

A hatodik és a hetedik fejeztek képezik a kötet lényegét. Az előzőben a jogfosztó jogszabályok jogi elemzése található anyagi jogi szempontból, az utóbbi az anyagi jogok érvényesítésére szolgáló eljárási eszközöket tartalmazza belföldi és európai szinten. Az egyes dekrétumokkal és rendetekkel kapcsolatban felsorolásra kerülnek azok a magasabb jogerővel bíró jogszabályok, amelyekkel ellenkeznek, jelesül Csehszlovákia alkotmánylevele, a Szlovák Köztársaságra kötelező nemzetközi szerződések, valamint a Szlovák Köztársaság alkotmánya.

Az utolsó, nyolcadik fejezetben néhány olyan konkrét példa olvasható, amelyek cáfolni hivatottak azt a hivatalos álláspontot, amely szerint a Beneš-dekrétumok ugyan érvényesek, de már nem hatályosak, ezért Szlovákiában már nem kerülnek alkalmazásra.

A jelen könyv első sorban azok számára nyújt segítséget, akik szakmájuk vagy hivatásuk gyakorlásában mélyebben szeretnének megismerkedni, esetleg foglalkozni a Beneš-dekrétumokkal és más hasonló rendeletekkel. Hasznos útmutatót képez továbbá a Beneš-dekrétumok még élő közvetlen kárvallottainak és leszármazottainak, akik az azóta elmúlt hosszú idő ellenére elégtételt szeretnének szerezni elszenvedett sérelmeikért. Végül, de nem utolsó sorban ajánlom a mai fiatal nemzedéknek, hogy tanuljanak, okuljanak a történtekből.

A könyv a Nobilitas Carpathiae civil szervezetnél rendelhető meg az alábbi címen. Ára 24,- euró plusz postaköltség.

Nobilitas Carpathiae

Bočná 26, 940 71  Nové Zámky

Szlovákia

nobilitas@nobilitas.sk

Tel.: 00421 905 943724