NOBILITAS CARPATHIAE

Magyar nemesi családok felvidéki

CIVIL SZERVEZETE

 

 

 

Szent László emlékmise

Nyitra, Szent László Piarista Templom, 2013. július 26., péntek

 

Az alábbiakban található szöveg, hangfelvétel és fényképek kizárólag a szerző előzetes engedélyével használhatók fel, illetve továbbíthatók

 

2013. július 26-án, Szent László halálának 918. évfordulója alkalmából (Nyitra, 1095. július 29.) a Magyar Királyi Szent László Lovagrend (Budapest), a Szent György Lovagrend (Budapest), a Vitézi Rend (Budapest), az Európa Club (Bécs) és a Zoboraljai Községek Regionális Társulása védnöklésével immár hagyományos emlékmisét tartottak a nyitrai Szent László Piarista Templomban. A Szent László emlékmise hívó jelmondata az „Egyek vagyunk az Istenben és a testvéri összetartozásban!“ volt.

Az ünnepi szentmisét Böjte Csaba testvér, ferences szerzetes, a Szent Ferenc Alapítvány elnöke mutatta be a felvidéki magyar családokért. Segédkeztek mons. Gyurcsó Zoltán érsekújvári plébános, esperes, a nyitrai Egyházmegye magyar hívők lelki gondozásával megbízott püspüki helynök, valamint további felvidéki vendégpapok. A nyitramegyei püspöki helynok egyúttal köszöntőt mondott, amelyben kifejezte háláját Böjte Csaba testvérnek, hogy a távoli Székelyföldről elfáradt közénk és elválalta az ünnepi szentmise bemutatsát.

Az ünnepség díszvendégei dr. Schmitt Pál egykori köztársasági elnök és neje, Makray Katalin voltak

A szentmise előtt 14 órától Szent Lászlót dicsőítő éneklésre gyűltek össze a zoboraljai magyar települések hívői. Az éneklés és a szentmise alatt közremúködorr a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Magyar Kórusa Mgr. Józsa Mónika ArtD. karnagy vezetésével.

Az ünnepélyes eseményre Nitrára hozták Magyarországról az Árpád-házi magyar szentek, így Szent István Király, Szent László Király, Szent Érzsébet és Szent Margit csontereklyéit, amelyeket Szent György lovag csontereklyéje is elkísérte nyitrai útjukra.

A Szent László emlékmisén adományt gyűjtöttek a Csaba testvér oltalmát élvező árváknak.

Az emlékmise után a Szent László Emlékbizottság nevében dr. Nagy László, a Magyar Királyi Szent László Lovagrend rendi kormányzója mondott ünnepi beszédet. Először megemlékezett a tavaly elhunyt Theodóz atyáról, a Győri Bencés Gimnázium tanárpapjáról, aki az előző emlékmisék lelkes szervezői és közreműködői közé tartozott. Az utánna következő laudációjában ismertette a kitüntetésre javasolt zoboraljai  magyar kulturális és társadalmi szervezetek érdemeit. Az emléklapokat maga dr. Nagy László rendi kormányzó adta át a szervezetek vezetőinek.

Az ünnepség után lehetőség nyílt arra, hogy a jelenlévő hívők megtekintsék és megérintsék az Árpán-házi magyar szentek csontreklyéit.

Az emlékmiséről készült hangfelvételt ide kattintva lehet meghallgatni.

 

Szöveg és fényképek: Práznovszky Miklós

 

 

Képgaléria