NOBILITAS  CARPATHIAE

OBČIANSKE ZDRUŽENIE

potomkov šľachticov na Slovensku

 

 

 

Rozhovor s Mikulášom Práznovszkym, predsedom občianskeho združenia potomkov šľachticov Uhorského kráľovstva Nobilitas Carpathiae

Rádio Patria, Bratislava, 01.03.2011., utorok, „Kettőtől ötig“, v čase od 15:32 do 15:42. www.radiopatria.sk  

 

Slovenský rozhlas Bratislava, vysielanie pre poslucháčov maďarskej národnosti na Slovensku Rádio Patria, vysielal v utorok 1. marca 2011 rozhovor s Mikulášom Práznovszkym, predsedom občianskeho združenia potomkov šľachticov Uhorského kráľovstva Nobilitas Carpathiae.

Úplnú zvukovú nahrávku si môžete vypočuť tu.

 

Rádio Patria, Szilvia N. Kákarov